فرهنگستان زبان و ادب فارسی

  • فرهنگستان
    سالمرگ دکتر بدرالزمان قریب چهره ماندگار فرهنگ ایران

    بدر سغدیانه

    بدرالزمان قریب دانشمند سغدی‌شناس نامی، استاد گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران، چهرۀ ماندگار و عضو پیوستۀ…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا